با تائید خانه سینما ، انجمن سینما داران و شورای صنفی نمایش ،

بلیط سینما ایران در روز چهارشنبه 21 شهریور (روز ملی سینما) نیم بهاء خواهد بود.

جهت رزرو بلیط به قسمت خرید بلیط مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید